Auta käynnistämään käännösprojekti kulttuurienvälisen dialogin ja globaalin tietoisuuden luomiseksi

Sota. Köyhyys. Ihmisoikeusrikkomukset.
Ympäristökriisi. Talouskriisi.
Globaali poliittinen kriisi?